Digitaliseren perceeldossiers gemeente Westerwolde

De opdracht omvatte het digitaliseren van circa 3950 perceeldossiers met in totaal 10684 vergunningen verdeeld over 531 archiefdozen. De werkzaamheden die door Multiscan zijn uitgevoerd betreft het tijdelijk opslaan, digitaliseren van documenten en tekeningen, indexeren van de tab omschrijving, het koppelen van de bestanden aan de aangeleverde metadata en het importeren van de perceeldossiers in Deco Join.

Het project is door Multiscan in 5 maanden gerealiseerd.

Lees meer “Digitaliseren perceeldossiers gemeente Westerwolde”

CBG|Centrum van karton naar data

Het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis beschikt over een unieke collectie van zo’n zes miljoen kartonnen persoonskaarten, samen het Nationaal Register Overledenen. Deze worden in de loop van het jaar allemaal gedigitaliseerd.

Een persoonskaart is de beste genealogische bron voor onderzoek naar recente persoonsgegevens. Het document biedt inzicht in iemands levensloop en zelfs kans op familiehereniging. Het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis digitaliseert de papieren collectie Persoonskaarten (1939 – 1994) in samenwerking met Multiscan. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken maakt digitalisering mede mogelijk. De komende maanden nemen we je mee in het proces van voorbereidende werkzaamheden, het scannen en later dit jaar indexeren van zo’n zes miljoen persoonskaarten.

Inzicht in levensloop tot familiehereniging

Talloze geïnteresseerden, van particuliere stamboomonderzoekers tot notarissen en wetenschappers, vragen uittreksels van persoonskaarten aan. De ervaringen en toepassingen in onderzoek zijn uiteenlopend en hangen samen met evenzovele verschillende onderzoeksvragen. De waarde van een persoonskaart (PK) blijkt vooral te zitten in de versnelling en betrouwbaarheid van je onderzoek door het verkrijgen van recente aanknopingspunten en verbinding van generaties.

Lees meer “CBG|Centrum van karton naar data”

Datalekken en Cyberaanvallen

Het is veel in het nieuws, cyberaanvallen en datalekken. Ze vormen de grootste risico’s voor het bedrijfsleven. Naar verluidt kampte bijna driekwart van de grote Nederlandse bedrijven in 2019 met minstens één cyberaanval. Een kwart constateerde meerdere incidenten. Uit onderzoek van Censuswide in opdracht van Proofpoint (2019) blijkt dat menselijke fouten en gebrek aan veiligheidsbewustzijn gelden als de grootste beveiligingsrisico’s.

Lees meer “Datalekken en Cyberaanvallen”

Wetten en regels van digitaliseren

We kennen meerdere wetten op het gebied van digitalisering. In ons vorige blog gingen we al dieper in op de WDO, de Wet digitale overheid die midden dit jaar van kracht zal gaan. De overheid heeft met deze wet als doel het waarborgen van een veilige manier van gebruik van digitale dienstverlening door de burger.

Het klinkt natuurlijk goed, al uw fysieke archief de deur uit waarin deze plaats maakt voor een digitaal archief. Echter zitten er wel regels verbonden aan het digitaliseren van uw documenten. Wij zullen u daarom meer vertellen over de regels met betrekking op het gebied van digitaliseren.

Lees meer “Wetten en regels van digitaliseren”

Voortgang WDO – Wet Digitale Overheid

De Wet digitale overheid heeft als doel het zorgen voor het veilig en betrouwbaar kunnen inloggen voor Nederlandse burgers en bedrijven bij de (semi-)overheid. Hiermee wordt bedoeld dat burgers digitale identificatiemiddelen krijgen met een hogere mate van betrouwbaarheid dan het huidige DigiD waardoor er meer zekerheid over iemands identiteit kan worden gegeven.

Lees meer “Voortgang WDO – Wet Digitale Overheid”

Privacywetgeving AVG

De bescherming van privacy is van kracht gegaan op 25 mei 2018 en opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ofwel privacywet. Door de invoer van deze wetgeving werden onderlinge verschillen in privacy in Europa voor een groot deel gelijkgetrokken. De AVG bevat de regelgeving voor het verwerken van persoonsgegevens en dan met name het geautomatiseerd verwerken van deze gegevens. In Nederland kenden we op dit moment al de Wet Meldplicht Datalekken die grotendeels gelijk staat aan de AVG gezien deze wet dezelfde bepalingen kent als de privacywet.

Lees meer “Privacywetgeving AVG”

Digitale bouwbedrijven hebben toekomst

Digitalisering speelt in ons dagelijkse leven een steeds grotere rol. Het beïnvloedt onze keuzes en bied zowel de consument als op zakelijk vlak veel mogelijkheden. De grote lijn die hierin centraal staat is dat het bedrijfsresultaat tot klanttevredenheid leidt. Zeker voor een traditionele branche als de bouwsector waarbij alles samenhangt met een integraal inzicht in het bouwproces. Toch zien we dat het tempo van het digitaliseren in de bouwsector aanzienlijk laag ligt. Uit onderzoek van de Nationale Benchmark (2019) blijkt dat 83% ontevreden is over de snelheid hiervan. Documentatie raakt zoek of is verouderd waardoor het niet werkbaar is en fouten ontstaan.

Lees meer