Privacywetgeving AVG

De bescherming van privacy is van kracht gegaan op 25 mei 2018 en opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ofwel privacywet. Door de invoer van deze wetgeving werden onderlinge verschillen in privacy in Europa voor een groot deel gelijkgetrokken. De AVG bevat de regelgeving voor het verwerken van persoonsgegevens en dan met name het geautomatiseerd verwerken van deze gegevens. In Nederland kenden we op dit moment al de Wet Meldplicht Datalekken die grotendeels gelijk staat aan de AVG gezien deze wet dezelfde bepalingen kent als de privacywet.

ZES GRONDSLAGEN VOOR HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Organisaties zijn niet zomaar bevoegd om persoonsgegevens te verwerken. Zij moeten daar een wettelijke grondslag voor hebben. De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent hiervoor zes grondslagen. Wanneer de verwerking van de gegevens niet gebaseerd kan worden op minimaal een van deze grondslagen dan is het verwerken van deze persoonsgegevens niet toegestaan.

  • Toestemming van de betrokken persoon;
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting;
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen;
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag;
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

WAT OMVAT PERSOONSGEGEVENS?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets zeggen over de identificatie van een persoon. Denk aan naam- en adresgegevens, e-mailadressen maar ook pasfoto’s, vingerafdrukken en mensen hun IP-adressen.

Bij gegevens waarop de AVG niet van toepassing is kunt u denken aan gegevens met persoonlijke of huishoudelijke doeleinden zoals aantekening, adressenlijsten en telefoonnummers van vrienden en familie.

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Ook u als ondernemer heeft een belangrijke zorgplicht ten aanzien van de persoonsgegevens die u beheert en verzamelt. Door de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt hier strenger op toegezien en zal de overheid u financieel verantwoordelijk houden bij overtreding of misslagen bij het onvoldoende serieus nemen van deze taak die u als ondernemer heeft.

Zeker bij het publiceren van persoonsgegevens moeten deze op een passende manier worden beveiligd. Het onomkeerbaar anonimiseren is hiervoor een goed instrument (meer informatie over anonimiseren). Bij Multiscan kunnen wij u hierbij van dienst zijn. Voor het anonimiseren van uw documenten kunnen wij u een SaaS (Software as a Service) oplossing bieden of uw aanvraag op projectbasis en on demand verwerken.

MAAK KENNIS MET ONS SOFTWAREPAKKET CENSURA

Voor het anonimiseren in eigen beheer heeft Multiscan het anonimisering-softwarepakket Censura ontwikkelt. Dit is een gebruiksvriendelijk softwareprogramma wat specifiek is ontwikkeld voor het snel, efficiënt en nauwkeurig anonimiseren van documenten en tekening.

MULTISCAN: SERVICE OP PROJECTBASIS OF ON DEMAND

Besteed u het anonimiseren liever uit, dan bieden wij u een service op projectbasis of on demand. Bij het anonimiseren op projectbasis zijn wij u van a tot z van dienst bij het anonimiseren van uw digitale en/of fysieke archieven. Wij zorgen dan dat uw de geanonimiseerde stukken digitaal in de gewenste structuur terugontvangt binnen het afgesproken tijdbestek.

Mocht u slechts enkele dossier wensen te anonimiseren dan is de on demand service wellicht het meest geschikt voor uw organisatie. U levert in dit geval uw informatie digitaal aan via onze beveiligde portal en de documenten die u voor 12:00 uur upload zullen dezelfde werkdag verwerkt worden en geanonimiseerd aan u toe worden gestuurd. Meer informatie over onze services leest u hier.

Wilt u meer informatie met betrekking tot anonimiseren of het softwareprogramma Censura, neem dan contact met ons op via telefoonnummer: 0527-690216 of via info@multiscan.nl.