Privacywetgeving AVG

De bescherming van privacy is van kracht gegaan op 25 mei 2018 en opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ofwel privacywet. Door de invoer van deze wetgeving werden onderlinge verschillen in privacy in Europa voor een groot deel gelijkgetrokken. De AVG bevat de regelgeving voor het verwerken van persoonsgegevens en dan met name het geautomatiseerd verwerken van deze gegevens. In Nederland kenden we op dit moment al de Wet Meldplicht Datalekken die grotendeels gelijk staat aan de AVG gezien deze wet dezelfde bepalingen kent als de privacywet.

Lees meer “Privacywetgeving AVG”