Anonimiseren persoonsgegevens voor de AVG

Sinds de invoering van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moeten we nog zorgvuldiger omgaan met persoonsgegevens. Het publiceren van gegevens moet op een passende manier worden beveiligd. Het onomkeerbaar anonimiseren van persoonsgegevens in hiervoor een goed instrument.

Voordelen anonimiseren door MultiScan

  • Ontzorgd worden door een betrouwbare partner
  • Meeste veilige manier van uw persoonsgegevens beschermen
  • Volgens richtlijnen van de AVG en Woo
  • Tijdbesparend en kostenefficiënt m.b.t. inzet Fte’s
  • U hoeft niet te investeren in software en licenties
  • Snelle service met anonimiseren on demand: binnen 24 uur

Wet open overheid (Woo)

Gemeenten en andere overheidsinstanties hebben, naast de AVG, te maken met de Wet open overheid (Woo). De Woo heeft als doel om overheden transparanter te maken en te zorgen dat informatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. De kern van de wet is dat overheidsinstanties verplicht zijn om meer categorieën documenten actief openbaar te maken. Bij het openbaar en beschikbaar stellen van (digitale) informatie moet worden gezorgd dat persoonsgegevens niet te herleiden zijn naar natuurlijke personen.

Anonimiseren op projectbasis of op aanvraag

MultiScan ontzorgt organisaties bij het uitvoeren van te anonimiseren stukken. Het anonimiseren kunnen we voor u zowel projectmatig als op aanvraag verwerken.

Projectmatig

We zijn u van dienst bij het anonimiseren van digitale en/of fysieke archieven. Fysieke documenten dienen eerst gedigitaliseerd te worden. Of u levert de digitale informatie aan via onze beveiligde portal. Binnen het afgesproken tijdsbestek ontvangt u de geanonimiseerde stukken in de gewenste structuur terug.

Anonimiseren on demand

Indien u geen volledig archief wenst te anonimiseren maar slechts enkele dossiers, dan biedt het anonimiseren on demand een goede uitkomst. Uw informatie levert u digitaal aan via onze beveiligde portal. Documenten die u voor 12:00 uur uploadt, worden dezelfde werkdag geanonimiseerd naar u toegestuurd.

Koppeling zaaksysteem of e-depot

Voor een koppeling van en naar het zaaksysteem of e-depot kunnen afzonderlijke afspraken worden gemaakt in overleg met uw leverancier.