PATIËNTEN RECHT OP ONLINE INZAGE IN MEDISCH DOSSIER

Patiënten voeren steeds meer de regie wanneer het gaat om hun eigen gezondheid. Deze zichtbare trend wordt versterkt doordat zij meer rechten krijgen. Vanaf 1 juli 2020 hebben patienten

ANONIMISEREN VAN DOCUMENTEN

Er is tegenwoordig steeds meer bedrijfsgevoelige of andere vertrouwelijke informatie in omloop, wat natuurlijk niet in verkeerde handen terecht mag komen. Uw documenten moeten om die reden vooral tijdens het distribueren en publiceren goed...

ZO BEREIKT U EEN SLUITEND WERKPROCES

Goede informatievoorziening is binnen een bedrijf van groot belang. Zo kunt u er namelijk voor zorgen dat alle medewerkers op hetzelfde moment over de juiste informatie beschikken. Door de nieuwe gedigitaliseerde

POSITIONEREN VAN TEKENINGEN

De data entry werkzaamheden houden niet op bij handgeschreven of gedrukte teksten. Ook afbeeldingen zoals tekeningen en plattegronden kunnen eenvoudig aan een GIS (geografisch informatie systeem) gekoppeld worden door middel van metadateren.