Alles wat je moet weten over personeelsdossiers

Het zorgt niet alleen voor een
georganiseerde en gestroomlijnde werkplek, maar het beschermt ook de privacy van
werknemers en voldoet aan de nieuwste wetgeving. Het is de investering waard om uw
bedrijf te moderniseren en voor te bereiden op de uitdagingen van de toekomst.

ANONIMISEREN VAN DOCUMENTEN

Er is tegenwoordig steeds meer bedrijfsgevoelige of andere vertrouwelijke informatie in omloop, wat natuurlijk niet in verkeerde handen terecht mag komen. Uw documenten moeten om die reden vooral tijdens het distribueren en publiceren goed...

ZO BEREIKT U EEN SLUITEND WERKPROCES

Goede informatievoorziening is binnen een bedrijf van groot belang. Zo kunt u er namelijk voor zorgen dat alle medewerkers op hetzelfde moment over de juiste informatie beschikken. Door de nieuwe gedigitaliseerde

PATIËNTEN RECHT OP ONLINE INZAGE IN MEDISCH DOSSIER

Patiënten voeren steeds meer de regie wanneer het gaat om hun eigen gezondheid. Deze zichtbare trend wordt versterkt doordat zij meer rechten krijgen. Vanaf 1 juli 2020 hebben patienten

PRIVACYWETGEVING AVG

De AVG bevat de regelgeving voor het verwerken van persoonsgegevens en dan met name het geautomatiseerd verwerken van deze gegevens. Organisaties zijn niet zomaar bevoegd om persoonsgegevens te verwerken. Zij moeten daar een wettelijke....

POSITIONEREN VAN TEKENINGEN

De data entry werkzaamheden houden niet op bij handgeschreven of gedrukte teksten. Ook afbeeldingen zoals tekeningen en plattegronden kunnen eenvoudig aan een GIS (geografisch informatie systeem) gekoppeld worden door middel van metadateren.

VOORTGANG WDO - WET DIGITALE OVERHEID

De Wet digitale overheid heeft als doel het zorgen voor het veilig en betrouwbaar kunnen inloggen voor Nederlandse burgers en bedrijven bij de (semi-)overheid. De ontwikkelingen op het gebied van digitalisering

Scanning on Demand: Wat is het en hoe werkt het?

In de moderne wereld van vandaag draait alles om snelle en efficiënte toegang tot informatie. Scanning on Demand is een service die precies dat mogelijk maakt.

WETTEN EN REGELS VAN DIGITALISEREN

Het klinkt natuurlijk goed, al uw fysieke archief de deur uit waarin deze plaats maakt voor een digitaal archief. Echter zitten er wel regels aan verbonden aan het digitaliseren van uw documenten. Een digitaal archief kent velen voordelen.

Een Succesvolle Samenwerking: Klimmendaal en Multiscan

De planning en communicatie met MultiScan loopt goed en adequaat, de lijntjes binnen het bedrijf zijn kort en er wordt waar nodig snel geschakeld. De medewerkers die op locatie zorgen voor de uithuizing van de dossiers werken zeer zorgvuldig en zijn vriendelijk en klantgericht.

*Nicolle Pieters, Klimmendaal

 

DATALEKKEN en CYBERAANVALLEN

Het is veel in het nieuws, cyberaanvallen en datalekken. Ze vormen de grootste risico’s voor het bedrijfsleven. Naar verluidt kampte bijna driekwart van de grote Nederlandse bedrijven in 2019 met minstens één cyberaanval. Een kwart constateerde meerdere incidenten.

EFFICIËNT WERKEN DOOR DIGITALISEREN

Door de hoeveelheid informatie die blijft toenemen is digitalisering onmisbaar geworden om een efficiënte werkomgeving te realiseren. Door het digitaliseren van  papieren documenten.....