Voortgang WDO – Wet Digitale Overheid

De Wet digitale overheid heeft als doel het zorgen voor het veilig en betrouwbaar kunnen inloggen voor Nederlandse burgers en bedrijven bij de (semi-)overheid. Hiermee wordt bedoeld dat burgers digitale identificatiemiddelen krijgen met een hogere mate van betrouwbaarheid dan het huidige DigiD waardoor er meer zekerheid over iemands identiteit kan worden gegeven.

Lees meer “Voortgang WDO – Wet Digitale Overheid”

Privacywetgeving AVG

De bescherming van privacy is van kracht gegaan op 25 mei 2018 en opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ofwel privacywet. Door de invoer van deze wetgeving werden onderlinge verschillen in privacy in Europa voor een groot deel gelijkgetrokken. De AVG bevat de regelgeving voor het verwerken van persoonsgegevens en dan met name het geautomatiseerd verwerken van deze gegevens. In Nederland kenden we op dit moment al de Wet Meldplicht Datalekken die grotendeels gelijk staat aan de AVG gezien deze wet dezelfde bepalingen kent als de privacywet.

Lees meer “Privacywetgeving AVG”

Digitale bouwbedrijven hebben toekomst

Digitalisering speelt in ons dagelijkse leven een steeds grotere rol. Het beïnvloedt onze keuzes en bied zowel de consument als op zakelijk vlak veel mogelijkheden. De grote lijn die hierin centraal staat is dat het bedrijfsresultaat tot klanttevredenheid leidt. Zeker voor een traditionele branche als de bouwsector waarbij alles samenhangt met een integraal inzicht in het bouwproces. Toch zien we dat het tempo van het digitaliseren in de bouwsector aanzienlijk laag ligt. Uit onderzoek van de Nationale Benchmark (2019) blijkt dat 83% ontevreden is over de snelheid hiervan. Documentatie raakt zoek of is verouderd waardoor het niet werkbaar is en fouten ontstaan.

Lees meer

Digitaliseren patiëntendossiers Stichting Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost

In 2018 kreeg Multiscan de eerste aanvraag van Stichting Gazo met de wens patiëntendossiers voor hun praktijken te digitaliseren en te laten importeren in hun Huisartsen Informatiesysteem. In 2019 is Multiscan van start gegaan met het inscannen van de patiëntendossiers voor de eerste praktijk, locatie Holendrecht. hierna volgde locaties, Venserpolder, Nellestein, Gein en de aanvraag voor locatie Klein Gooioord wordt momenteel in behandeling genomen. Het doel van de opdrachten was om een digitaal en overzichtelijk patiënten archief te creëren. In totaal heeft Multiscan inmiddels ruim 27.000 patiëntendossiers voor Stichting Gazo gedigitaliseerd. 

Lees meer “Digitaliseren patiëntendossiers Stichting Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost”

Investeren in digitale mogelijkheden

Voor het eerst is er een pandemie in digitale tijden. Door de uitbraak van het corona-virus wordt de digitalisering en overgang naar nieuwe werkvormen in de hoogste versnelling gezet. De waarde van digitale kanalen, producten en operaties is onmiskenbaar gebleken. Bedrijven die in hun dagelijkse bedrijfsvoering weinig tijd investeerden in het digitaal zakendoen worden hierdoor wakker geschud. Want in deze tijden slagen we erin om onze maatschappij op afstand draaiende te houden dankzij de digitale toepassingen.

Lees meer “Investeren in digitale mogelijkheden”

Voortzetten bedrijfsprocessen tijdens corona-crisis? Digitaliseer uw archief!

Het Corona-virus houdt de wereld in zijn greep. Ondanks dat de overheid helpt zult u als organisatie ook moeten anticiperen op de ontwikkelingen en zorgen dat uw bedrijf haar werkzaamheden kan blijven uitvoeren. Nu de maatregelen dusdanig zijn aangescherpt zal het ‘normale’ werken op kantoor voor veel bedrijven en hun medewerkers in ieder geval nog een aantal maanden duren. Met thuiswerkende en thuiszittende medewerkers is het een uitdaging om alle bedrijfsvoering te continueren. Is uw bedrijf al ingericht op digitaal en slimmer werken? 

Lees meer “Voortzetten bedrijfsprocessen tijdens corona-crisis? Digitaliseer uw archief!”