Oktober cybersecuritymaand

Oktober staat in het teken van Cybersecurity, oftewel aandacht voor informatiebeveiliging. Neemt u als organisaties voldoende maatregelen om datalekken te voorkomen? In deze blog informeren wij u waarin Multiscan u van dienst kan zijn om datalekken te voorkomen en het beveiligen van persoonsgegevens tijdens het digitaliseren van dossiers.

De Europese maand van de cyberbeveiliging, waarom?

Iedereen weet wel dat ze veilig moeten werken maar dat is in de praktijk vaak niet het geval. Privacy- en informatiebeveiliging hoort bij ieders werk: het borgen van de veiligheid van informatie is dan ook de taak van de gehele instelling of organisatie. Daarom is het van belang om bewust te worden van de risico’s rondom online privacy- en informatiebeveiliging en het stimuleren van cybersecure gedrag. Zeker omdat het gebrek aan veiligheidsbewustzijn als een van de grootste beveiligingsrisico’s geldt.

Jaarrapportage meldplicht datalekken 2022

Wanneer een beveiligingsprobleem voor komt of iemand onzorgvuldig handelt kan een datalek ontstaan. Een datalek is wanneer persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben. Wanneer dat gebeurt kan een gevaar zoals identiteitsfraude optreden. In 2021 zag de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een explosieve toename van het aantal meldingen van datalekken. Het aantal was bijna verdubbeld ten opzichte van het jaar daarvoor. Op basis van het aantal datalekmeldingen bij cyberaanvallen schat de AP dat er minimaal 7 miljoen slachtoffers zijn gemaakt. Treft u een datalek aan? Meldt dit direct bij het meldloket van datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat gebeurt er bij het niet-naleven van de Meldplicht Datalekken?

Op het niet naleven van de meldplicht staat een maximale boete van 10 miljoen euro of 2% van de wereldwijde jaaromzet. Wanneer een datalek ten onrechte niet gemeld wordt aan de toezichthouder en niet gemeld wordt aan de betrokkenen kan dit twee boetes opleveren. Daar kan ook nog een boete voor ontoereikende beveiliging of gebrekkige administratie bovenop komen.

Laat uw dossiers AVG-proof digitaliseren door Multiscan

Multiscan hecht veel waarde aan informatiebeveiliging en adviseert als digitaliseringsspecialist een AVG-proof dossier te laten creëren.

Multiscan geeft de mogelijkheid om o.a. medische– en personeelsdossiers AVG-proof op te leveren, waarbij o.a. het schonen en het laten uitvoeren van een (extra) controle op datalekken tot de mogelijkheden behoort.

Bij het schonen sluit Multiscan in overleg met de opdrachtgever documenten uit van het nieuwe digitale dossier. Dit zijn documenten die conform de AVG niet thuishoren in het dossier. Bij de controle op datalekken controleert Multiscan of het documenten is gearchiveerd in het juiste dossier. Zo niet? Dan plaatst Multiscan het document in het juiste dossier.


Multiscan draagt het keurmerk ISO-27001, de standaard voor informatiebeveiliging


Veilig digitaal archiveren

Na het digitaliseren biedt Multiscan de mogelijkheid aan de dossiers veilig digitaal op te slaan. Uw gegevens zijn bij Multiscan veilig en altijd toegankelijk.

Multiscan slaat de digitale bestanden veilig op met behulp van twee server configuraties. Op deze tweede configuratie wordt real-time, een gespiegelde kopie van de eerste configuratie opgeslagen.  Hierdoor zal er bij een calamiteit geen data verlies optreden.

Beveiligd vernietigen

Wanneer de dossiers zijn gedigitaliseerd biedt Multiscan aan deze beveiligd te laten vernietigen zodat er niet onvoorzichtig omgegaan kan worden met de fysieke gegevens. Zo vond een supermarkt in 2019 patiëntengegevens in een winkelkarretje, omdat een ziekenhuismedewerker de achterkant van een document met patiëntengegevens had gebruikt als boodschappenlijstje.

Anonimiseren (persoons) gegevens

Multiscan biedt nog meer oplossingen ter bescherming van persoonsgegevens, zoals het anonimiseren van documenten die ter beschikking gesteld moeten worden. Dit is te realiseren op projectbasis, on demand, of zelf met de SaaS (Software as a Service) oplossing Censura. Censura is een door Multiscan ontwikkeld, gebruiksvriendelijk SaaS oplossing voor het snel, efficiënt en nauwkeurig anonimiseren van documenten.

Wat kunt u zelf doen tegen cybercriminaliteit?

Lees hier meer tips om cybercrime te voorkomen en uw gegevens beter te beschermen. Cybercriminaliteit komt steeds vaker voor en hackers worden steeds slimmer, en dat moeten wij als organisatie ook zijn.

Neem geen risico op datalekken en kies Multiscan als uw vertrouwde digitaliseringspartner. Voor meer informatie over de diensten van Multiscan kunt u contact opnemen met één van onze specialisten of vraag een vrijblijvende offerte aan via info@multiscan.nl.