De data entry werkzaamheden houden niet op bij handgeschreven of gedrukte teksten. Ook afbeeldingen, zoals tekeningen en plattegronden kunnen eenvoudig aan een GIS (geografisch informatie systeem) gekoppeld worden door middel van metadateren. Echter worden er niet zo zeer gegevens overgenomen, maar positioneren we de tekening in de wereld. De techniek om dit te doen wordt WARPEN genoemd.

Warpen is het positioneren, verschalen en roteren van een raster image op een (land)kaart gebaseerd op vector informatie, zoals bijvoorbeeld een Autocad tekening. De raster image wordt als extra laag boven op de ondergrond geplaatst en bevat meestal extra relevante tekening informatie.

VOORBEELD VAN DE DIGITALISERING EN POSITIONERING

We mogen ervan uit gaan dat ieder gebouw of huis water, gas en elektriciteitsaansluitingen heeft naar de hoofdleiding. Deze leidingen lopen onder de grond en komen bij de gebouwen of huizen binnen. De water of energie bedrijven hebben tekeningen waarop staat waar deze leidingen liggen in de grond.

Door deze tekeningen te digitaliseren en ze te laten positioneren, zijn tekeningen digitaal makkelijk op te halen en terug te vinden. In het eerder genoemde GIS-systeem kan een gebied geselecteerd worden waarbij alle tekeningen in dit gebied naar voren komen. Op deze manier kan er nauwkeuriger gewerkt worden en worden fouten, die negatieve gevolgen hebben, geminimaliseerd.