Patiënten voeren steeds meer de regie als het gaat om hun eigen gezondheid. Deze zichtbare trend wordt versterkt doordat zij meer rechten krijgen. Vanaf 1 juli 2020 hebben patiënten wettelijk het recht om hun medisch dossier elektronisch in te mogen zien. Is uw praktijk hier al klaar voor? Het gesprek over gezondheid is de laatste jaren steeds belangrijker geworden.

DIGITALISERING EN NIEUWE WETGEVING

Zorgverleners zijn niet meer alleen verantwoordelijk voor het herstellen van een zieke patiënt, ook de patiënt zelf is hierin een belangrijke rol gaan spelen. Dit heeft zich vertaald naar meer regie voor de patiënt en het maken van gezamenlijke beslissingen die ervoor hebben gezorgd dat de rol van de patiënt en daarmee de rol van de zorgverlener verandert.

Digitalisering vormt hierin een belangrijk begrip. Door middel van gedigitaliseerde processen kan de patiënt namelijk ook meer regie nemen. Hierbij kunt u denken aan het zelf maken van afspraken, het sturen van een korte vraag naar een zorgverlener en het uploaden van medisch gerelateerde documenten via smartphone applicaties. Een volgende stap in deze ontwikkelingen is dat de nieuwe wetgeving de patiënt digitaal meer rechten geeft.

WAT HOUDT DEZE WETGEVING IN?

Per 1 juli 2020 zal de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wvpz), en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) volledig van kracht zijn. Dit zal betekenen dat de patiënten kosteloos recht hebben op online inzage in hun medisch dossier en hiervan een digitaal afschrift krijgen.

WAT BETEKENT DIT VOOR UW PRAKTIJK?

De online inzage die verstrekt zal worden aan de patiënten zal invloed hebben op uw praktijkvoering. Als zorgverlener zult u namelijk moeten voorzien in dat uw patiënten toegang zullen gaan krijgen tot de digitale inzage van hun medisch dossier. Hierin speelt de verantwoordelijkheid van uw EPD-leverancier, die digitaal ontsluiten mogelijk moet maken, een grote rol.

Het is raadzaam om u ervan bewust te zijn dat uw patiënten hun dossier ten alle tijden digitaal kunnen opvragen en inzien. Om de online inzage goed aan te laten sluiten op uw praktijkvoering is het aanbevolen uw werk processen hierop aan te passen. Online inzage geeft namelijk ook de kans om de patiënt meer regie te geven en betere gesprekken te kunnen voeren.

WAT DOET DE OVERHEID?

De overheid beschikt over gelden voor verschillende beroepsgroepen om te kunnen voldoen aan de bovengenoemde wetgeving. Het ziekenhuis heeft de subsidie genaamd VIPP, de VVT-sector heeft de subsidie InZicht, de GGZ heeft de subsidie VIPP GGZ en de huisartsen hebben de subsidie OPEN. Ook de andere brancheorganisaties van apothekers en paramedici zijn op de hoogte van de aankomende wetgeving.

WAT KAN MULTISCAN VOOR U BETEKENEN?

Bij Multiscan nemen wij het digitaliseren van uw patiëntendossiers en de import in uw HIS of EPD uit handen.