Anonimiseren versus pseudonimiseren

In ons vorige artikel gingen we in op de Wet Open Overheid (WOO) en de Omgevingswet. Als aanvulling hierop is het goed om te weten wat anonimiseren en pseudonimiseren hierin voor toegevoegde waarde hebben. Wat betekent het, wat zijn de verschillen, waarom is het belangrijk en welke rol speelt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?

Om nog even een kort terug te blikken op de essentie van de Wet Open Overheid, betekent dit dat de overheid haar informatie in de toekomst transparanter en daarmee actief (digitaal) openbaar zal moeten maken. Bij de openbaarmaking van deze informatie is het van belang dat de persoonsgegevens niet herleidt kunnen worden naar de natuurlijke personen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In mei 2018 is de wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming, doorgaans afgekort als AVG, van kracht. Deze privacywet zorgt ervoor dat in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt en er rechtmatig met persoonsgegevens dient worden omgegaan.

Anonimiseren versus pseudonimiseren

Een ander woord voor anonimiseren is datamasking. Dit is een onomkeerbare methode waarbij persoonsgegevens onherkenbaar worden gemaakt en deze niet meer bruikbaar zijn om een persoon te identificeren. Het onherkenbaar maken van persoonsgegevens kan op verschillende manieren worden gedaan. Bij Multiscan gebruiken wij hier onze eigen ontwikkelde softwareprogramma Censura voor. Dit programma is door ons specifiek ontwikkeld voor het snel, efficiënt en nauwkeurig anonimiseren van de meest gangbare documentformaten.

Bij pseudonimiseren worden persoonsgegevens door een vastgesteld algoritme vervangen door versleutelde gegevens, ofwel een pseudoniem. Deze methode is omkeerbaar waardoor de data terug te herleiden is naar een natuurlijk persoon. Het is een techniek ter verbetering van de beveiliging van persoonsgegevens. Gezien dit niet direct in lijn staat met de AVG biedt Multiscan dan ook alleen de datadienst anonimiseren aan. Hierbij ontzorgen wij u volledig bij de uitvoering en het controleren van uw geanonimiseerde bestanden.

Pas wanneer er sprake is van volledig geanonimiseerde data is de privacywetgeving niet meer van toepassing. De Algemene Verordening Gegevensbescherming zegt hierover het volgende: “Anonimiseren betekent verwisseling van persoonsgegevens in gegevens die niet langer gebruikt kunnen worden om een natuurlijk persoon te identificeren, daarbij in ogenschouw nemende ‘alle middelen die hiervoor redelijkerwijs gebruikt kunnen worden’ door zowel een verantwoordelijke als een derde partij. Een belangrijke factor hierbij is dat de verwerking onomkeerbaar moet zijn.

Terugkomend op de Wet Open Overheid en de Omgevingswet is het van belang dat informatie openbaar en toegankelijk wordt gemaakt. Binnen de overheid worden dagelijks vele documenten waarin privacygevoelige gegevens staan verwerkt en gepubliceerd. Bij deze handelingen is het vereist dat de privacy van burgers met grote zorgvuldigheid in acht wordt genomen. Zeker omdat deze publieke vraag na invoering van de WOO en Omgevingswet in de toekomst zal toenemen.

Bouw -en milieudossiers

In bouw- en milieudossiers staan vaak veel privacygevoelige gegevens zoals namen, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen. Voordat deze informatie openbaar mag worden gemaakt zullen deze gegevens geanonimiseerd moeten worden. Misschien bent u als gemeente al bezig met het digitaliseren van uw bouw- en milieudossiers en anders bent u bij Multiscan aan het juiste adres. Door onze decennialange ervaring op het gebied van document- en bestandsconversies en het ontwikkelen van software weet Multiscan exact hoe we gebruikersvriendelijke, efficiënte en snelle software moeten bouwen en inzetten. U kunt zowel projectmatig als op aanvraag uw documenten laten anonimiseren. Meer informatie hierover leest u op onze website: anonimiseren

Benieuwd wat Multiscan voor u kan betekenen? Voor meer informatie kunt u contact op met een van onze specialisten via telefoonnummer: 0527-690216 of vraagt u een vrijblijvende offerte aan via info@multiscan.nl