Bent u digitaal voorbereid op de Omgevingswet en Wet Open Overheid?

Begin 2021 zullen de Omgevingswet en de Wet Open Overheid beiden hun intreden gaan maken in Nederland. Wat betekent dit voor u als gemeente? Hoe staat het met de digitalisering van uw archief en wat zijn de mogelijkheden die Multiscan u kan bieden? U lees het allemaal in dit artikel.

Omgevingswet

Op 1 januari 2021 zal de Omgevingswet in werking treden. De Omgevingswet is een wet waarin burger en maatschappij centraal komen te staan. Deze wet is in het leven geroepen om de verhoudingen tussen de overheid en haar burgers te verbeteren en de lokale democratie te versterken.

Wat betekent de Omgevingswet voor u als Gemeente?

Gemeenten zullen de komende jaren transformeren tot faciliterende organen die vanuit de maatschappij ruimte bieden aan nieuwe initiatieven om te zorgen dat Nederland leefbaarder, duurzamer en nog mooier wordt. Hierdoor zullen zij sneller inspelen op de vraag van de inwoners en vormt “betrokkenheid vooraf in plaats van bezwaren achteraf” de hoofdmoot.

De Omgevingswet betekent veel werk en een grote veranderopgave als cultuuromslag voor u als gemeente in ons land. Zo dient de vergunningsafhandeling van 26 weken naar 8 weken gebracht te worden en zult u als gemeente moeten aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Dit digitale stelsel zal de aanvragen en het in behandeling nemen van vergunningen efficiënter maken. Daarnaast zult u als gemeente uw omgevingsplannen digitaal in teksten en kaarten hierin vast dienen te leggen.

Wet Open Overheid (WOO)

De Wet Open Overheid, voorheen Wet Openbaar Bestuur (WOB) is een initiatief wet uit 2012. Het doel van deze wet is om overheden transparanter te maken en zal begin 2021 stapsgewijs ingevoerd worden. Het streven is om als overheid na vijf jaar volledig te voldoen aan de verplichtingen van actieve openbaarmaking. Hierdoor is er sprake van een open wijze van interactie met de burger door een informatie-positiegelijkwaardigheid die in lijn staat met de participatiewet en de dienstverlening omgevingswet. Dit betekent dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren zal zijn. In deze wet staan twee belangrijke kernpunten centraal; allereerst het actief openbaar maken van documenten in elf informatiecategorieën en ten tweede het verplicht op orde brengen van de informatiehuishouding van bestuursorganen. Het openbaar maken van documenten dient binnen 14 dagen te worden gedaan door middel van een online publicatie nadat deze de status ‘definitief’ heeft gekregen.

De verplichting die is ingesteld om als overheid uw informatiehuishouding op orde te maken heeft betrekking op de Archiefwet waarin gemeenten obligaat hun documenten in een goede, geordende en toegankelijke staat moeten bewaren.

De Wet Open Overheid heeft als voorbereiding een zestal onderwerpen, ofwel proeftuinen ontworpen zodat gemeenten afzonderlijk ervaringen kunnen opdoen en gezamenlijk met elkaar kunnen delen.

  1. Actieve openbaarmaking van documenten in de elf categorieën
  2. Aansluiting bij PlOOI, het Platform Openbare Overheidsinfo voor officiële overheidspublicaties
  3. Vervroegde overbrenging in de praktijk zodat een archief vroegtijdig overgedragen wordt aan de lokale of regionale archiefinstelling
  4. Inpassen applicaties openbaarmaking binnen de gemeentelijke architectuur
  5. Duurzame toegankelijkheid en openbaarheid met ‘archiving/ open by design’ die informatie met betrekking tot werkprocessen duurzaam toegankelijk maakt
  6. Informatiehuishouding op orde

Multiscan als digitaliseringspartner

De stappen die overheden nemen met betrekking tot het digitaliseringsproces draaien het grootste gedeelte vaak om kostenbeheersing en eigen operationeel gemak.

Multiscan biedt de oplossing bij uw digitale transformatie. Doordat wij onze technologie juist inzetten zijn wij in staat u te verlichten en ontzorgen bij het digitaliseren en indien naar wens, veilig opslaan van uw archief. Multiscan biedt u het inzicht in de digitaliseringsketen waardoor wij u in de gemakken van een digitaal archief voorzien. Hierdoor bent u een stap dichterbij in het creëren van uw single point of truth, waarin Multiscan als ketenpartner zorg draagt en medeverantwoordelijk is over alle processtappen die gepaard gaan met het digitaliseren van uw documenten. Met als resultaat: snellere en gemakkelijker uitvoerbare processen waarbij de arbeidsintensiviteit zal worden gereduceerd.

Door onze jarenlange ervaring en inzichten op het gebied van digitalisering waarbij Multiscan vele succesvolle overheidsprojecten heeft vervuld, ondersteunen wij u graag bij het in goede banen leiden van uw digitale transformatie.

Voor meer informatie neem contact op met een van onze specialisten via telefoonnummer: 0527-690216 of vraag een vrijblijvende offerte aan via info@multiscan.nl.