Personeelsdossiers Drechtwerk

Multiscan digitaliseert 1.200 personeelsdossiers voor Drechtwerk en worden na het digitaliseren beschikbaar gesteld aan de medewerkers.

Over Drechtwerk

Drechtwerk is dé dienstverlener van de Drechtsteden in het ontwikkelen en ondersteunen naar werk. Met een praktische, resultaatgerichte instelling. Zoveel mogelijk mensen worden begeleid om in het reguliere bedrijfsleven arbeidsplaatsen in te vullen. Dit gebeurt veelal via individuele of groepsdetachering.

Gezamenlijk digitaliseren personeelsdossiers

Multiscan en Drechtwerk digitaliseren de personeelsdossiers gezamenlijk. De mensen van Drechtwerk worden ingezet voor het scanklaar maken van de dossiers. Multiscan biedt de begeleiding om dit juist uit te voeren. Het verdere proces van scannen, digitale verrijking en de import in het systeem wordt uitgevoerd door Multiscan. Tijdens de uitvoering van het digitaliseringsproject houden we rekening met de wet- en regelgeving voortkomend uit de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). Zo wordt er onder andere een controle uitgevoerd op verkeerd gearchiveerde documenten in een dossier. Deze digitale controle is bedoeld om een datalek te voorkomen.

Papieren archieven digitaliseren

Multiscan ontzorgt bij het digitaliseren van archieven en speelt zoveel mogelijk in op de wensen van de opdrachtgevers. Voor onder meer de digitalisering van personeelsdossiers, patiëntendossiers, cliëntendossiers en bouwvergunningen kunt u bij ons terecht. Hoogwaardige kwaliteit en samenwerking hebben we hoog in het vaandel staan. Daarom stemmen we van tevoren met de opdrachtgever af wat de planning is, welke aanpak we hanteren en of we uw papieren archieven opslaan of vernietigen.