ISO 27001 Informatiebeveiliging

Begin maart is Multiscan geauditeerd voor de her certificering van de ISO 27001:2015. Multiscan is wederom voor de komende 3 jaar ISO 27001:2015 gecertificeerd. 

Met de ISO 27001:2015 laat Multiscan te voldoen aan alle eisen ronden informatiebeveiliging.

Wat is de ISO 27001?

ISO 27001 is een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. Met de komst van de AVG zijn de regels rondom gegevensbescherming aangescherpt. Dit betekent dat het managementsysteem voor informatiebeveiliging goed op orde moet zijn.

Waarom is Multiscan gecertificeerd ?

  • Onze opdrachtgevers te laten zien dat Multiscan de informatiebeveiliging goed op orde heeft;
  • Informatiebeveiligingsrisico’s te verkleinen en incidenten te voorkomen;
  • Voldoen aan de wet- en regelgeving rondom informatiebeveiliging;
  • Betrouwbaarheid verhogend;