Vanaf 1 juli 2023 Digitale terinzagelegging verplicht

Vanaf 1 juli 2023 zal de digitale terinzagelegging van besluiten en documenten door de overheid verplicht worden in Nederland. Dit betekent dat alle documenten die relevant zijn voor de beoordeling van aanvragen, zoals vergunningen, subsidies en andere overheidsbesluiten, automatisch digitaal ter inzage gelegd moeten worden via een internetlocatie.

De digitale terinzagelegging zou eerder op 1 januari 2023 ingaan. Na overleg met VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), het IPO (Interprovinciaal Overleg) en de UvW (Unie van Waterschappen) is geadviseerd deze ingangsdatum toch een half jaar uit te stellen. Zo hebben partijen en decentrale overheden de gelegenheid om software (af) te maken en ervaring op te doen.

Waarom de verplichte digitale terinzagelegging?

Deze maatregel is bedoeld om het proces van terinzagelegging te vereenvoudigen en te versnellen. In plaats van dat mensen naar een fysieke locatie moeten gaan om documenten in te zien, kunnen ze voortaan gemakkelijk online de documenten raadplegen.

Het is belangrijk om te weten dat de digitale terinzagelegging geen invloed zal hebben op de rechten en plichten van aanvragers en andere betrokkenen. De wetgeving rondom terinzagelegging blijft onveranderd en er zullen ook nog steeds mogelijkheden zijn om bezwaar te maken tegen een besluit.

Decentrale overheden zijn vrij om de documenten via een eigen oplossing te beheren en te ontsluiten. De stukken die publiekelijk ter inzake worden gelegd moeten vanwege de privacy geanonimiseerd worden. Omdat deze gegevens online veel toegankelijker zijn is het zorgvuldig anonimiseren nog belangrijker. bekijk hier de handreiking van KOOP voor het anonimiseren van documenten. Voor professionele partijen zoals architecten, aannemers, e.d. is een aparte handreiking beschikbaar.

Anonimiseren en digitaliseren

Multiscan is expert op gebied van digitaliseren en anonimiseren en helpt u graag met het voorbereiden op deze maatregel. Zo kan Multiscan bijvoorbeeld oude analoge documenten digitaliseren en/of deze op een efficiënte manier anonimiseren, zodat ze gebruikt kunnen worden voor de digitale terinzagelegging.

Multiscan heeft naast het anonimiseren op  projectbasis en On Demand een eigen Saas pakket ontwikkeld; Censura. Met Censura is het mogelijk zelf snel, veilig, efficiënt en nauwkeurig uw documenten en tekeningen te anonimiseren binnen uw eigen organisatie. Het enige wat u nodig heeft voor dit gebruiksvriendelijke softwareprogramma is een licentie en internetverbinding, zodat u direct aan de slag kunt.

Meer informatie over het digitaliseren en/of het anonimiseren met Censura? Neemt u dan contact op met onze specialist via info@multiscan.nl of 0527-690216 en vraag een gratis Demo aan.