De Woo wet, wat gaat er veranderen?

Vorig jaar, op 26 januari 2021 heeft de Tweede Kamer de initiatiefwet open overheid aangenomen. De Wet open overheid (Woo) treedt ongeveer 1 mei 2022 in werking. De Woo wet is bedoeld om overheidsinstanties en semi-overheden transparanter en toegankelijk te maken voor iedereen. Wat gaat er veranderen? 

De Wet open overheid vervangt de huidige Wet openbaarheid van bestuur, oftewel de Wob. De Woo stimuleert een actieve openbaarmaking van informatie van de instanties. De wet moet er voor zorgen dat de (semi-)overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar en goed te archiveren is. Overheidsorganisaties zullen uit eigen beweging informatie publiceren zonder dat er eerst om gevraagd hoeft te worden. De gepubliceerde informatie kan gevonden worden op: PLOOI, het Platform Open Overheidsinstantie.

Om te kunnen profiteren van de voordelen van het digitale platform is het raadzaam dat organisaties hun dossiers al digitaal beschikbaar hebben of stellen. Het is daarom belangrijk om u voor te bereiden op de actieve openbaarmaking en de informatiehuishouding daarvoor goed op orde te brengen. Helemaal als de Woo wet invloed op uw organisatie heeft.

Digitaal werken: efficiënt en transparant

Het is zo dat veel dossiers uit het verleden vaak alleen bewaard zijn in fysieke vorm. Het is daarom slim te inventariseren of het efficiënt is deze stukken wel of niet te gaan digitaliseren. Een medewerker zal (vaak) naar de locatie van het archief moeten komen om documenten te zoeken en te kunnen raadplegen wanneer er wel fysieke dossiers opgevraagd worden. Dit kost veel tijd, geld en doet afbreuk aan het doel van de Woo. Het doel van de Woo is juist om deze processen voor iedereen toegankelijk en transparanter te maken. Nu heeft u als organisatie nog de kans om u voor te bereiden om straks gezamenlijk digitaal en gestructureerd te kunnen werken.

Ook moet er voor het werken met documentstromen goed rekening gehouden worden met de AVG-wet. Soms moeten stukken aangevuld, geschoond en/of geanonimiseerd worden, daarbij biedt Multiscan een helpende hand.

Multiscan als digitaliseringspartner

Bent u op zoek naar een partner die helpt bij het inventariseren en/of het digitaliseren van uw archief? Dan is Multiscan uw ideale  partner. Bij het inventariseren en digitaliseren van archieven houdt Multiscan rekening met de AVG-wet en het anonimiseren van documenten.

De actuele Handreiking Van Wob naar Woo lezen? Klik hier.

Bij Multiscan zijn we u graag van dienst bij het digitaliseren van uw archief om uw werk zo effectief en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neemt u dan contact op met één van onze specialisten of vraag een vrijblijvende offerte aan via info@multiscan.nl