Anonimiseren bodeminformatie Gemeente Wijdemeren

In 2019 kreeg Multiscan de opdracht om de al reeds gescande bodeminformatie, inclusief de tankcertificaten van de Gemeente Wijdemeren en rechtsvoorgangers over de periode van 1980 tot en met 2019 te anonimiseren.

Anonimiseren 

De inhoud van deze opdracht bestond uit 98.982 te anonimiseren pagina’s waaronder ook tekeningen. Het oogmerk van deze opdracht was om deze documenten en tekeningen in verband met privacy te anonimiseren. Om deze reden heeft Multiscan ieder document gecontroleerd op informatie zoals bedrijfsnamen, achternamen, adresgegevens, telefoonnummers, emailadressen en handtekeningen.

De verwerking van deze opdracht is binnen 7 maanden uitgevoerd.

Multiscan als digitaliseringspartner

Na de uitvoering van meerdere succesvolle projecten voor de Gemeente Wijdemeren mogen wij ons inmiddels met veel genoegen hun digitaliseringspartner noemen. Wij hopen in de toekomst dan ook nog meer andere mooie projecten voor Gemeente Wijdemeren te kunnen vervullen.

Over Gemeente Wijdemeren

Gemeente Wijdemeren is een schitterend stukje Nederland in Gooi en Vecht. De dorpen die samen de gemeente vormen, liggen in het midden van prachtige wateren en ongeëvenaard natuurschoon. De Gemeente Wijdemeren staat 24 uur per dag klaar voor al uw vragen over producten en diensten die betrekking hebben tot de gemeente. Daarnaast betrekt de Gemeente Wijdemeren hun inwoners graag bij het maken en uitvoeren van plannen waarin de inwoners deel kunnen nemen aan een digitaal burgerpanel.

Aan het woord: Henri Spijkerman

Multiscan heeft na de scanning van alle bodeminformatie de hierin voorkomende persoonsgegevens voor de gemeente Wijdemeren geanonimiseerd. De opdracht is nauwkeurig en naar grote tevredenheid uitgevoerd. De privacygevoelige teksten zijn gemaskeerd door zwarte balkjes in een keurig verzorgde lay-out. Het is hierdoor beslist niet storend bij het lezen! Het resultaat is dat we door het onomkeerbaar anonimiseren van persoonsgegevens in staat zijn om de data actief op internet te publiceren. Nu we als gemeente sinds de invoering van de AVG nog zorgvuldiger moeten omgaan met persoonsgegevens heeft Multiscan ons door het uitvoeren van deze opdracht behoorlijk ontzorgd. En dat in de voor Multiscan gebruikelijk prijs- kwaliteitsverhouding. We waarborgen als gemeente door deze keurig verzorgde (aanvullende) opdracht een correcte naleving van de AVG. Hoera, weer een geslaagd scanproject. Met dank aan alle vriendelijke medewerkers van Multiscan.

Digitalisering van papieren archieven bij Multiscan

Elk papieren archief is te digitaliseren. Of het nou gaat om financiële dossiers, cliëntendossiers, bouwvergunningen of patiëntendossiers, Multiscan biedt u een oplossing. Van tevoren bespreken we met u:

  1. Planning
  2. Aanpak digitaal archiveren
  3. Opslag of vernietiging van uw papieren archief

De samenwerking met onze opdrachtgevers en de kwaliteit van onze dienstverlening vormen de basis van onze werkwijze. Bij het digitaliseren van archieven houden we rekening met de wensen van de opdrachtgever. Meer weten over digitaliseren? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan.