ARCHIEF

“Het archief van MultiScan is een veilige plek om uw gegevens op te slaan.”

Door extern archiefbeheer kunt u uw bedrijfsproces efficiënter inrichten. Uw bedrijf bespaart kostbare tijd omdat u via onze archiefdiensten alle benodigde stukken snel tot uw beschikking hebt. Daarnaast hoeft u geen dure (geconditioneerde) archiefruimte in te richten binnen uw bedrijf.

MultiScan beschikt over een geconditioneerd archief dat voldoet aan de wettelijke eisen van de archiefwet. Daarnaast beschikt het bedrijf over een statisch archief voor beheer en opslag van uw archief.

Archiefopslag

Het komt voor dat niet uw gehele archief gedigitaliseerd hoeft te worden, maar het gebrek in ruimte toch parten kan spelen. MultiScan biedt, eventueel na digitalisering, archiefopslag om ruimte binnen uw organisatie te besparen.
Indien u kiest uw archief onder te brengen in het geconditioneerde of statische archief, biedt MultiScan aan uw archief te bewerken voor opslag. Meer informatie over archiefopslag.

Archiefvernietiging

Niet ieder archief dat gedigitaliseerd is dient opgeslagen worden, maar kunt u ook laten vernietigen. MultiScan overhandigd u na vernietiging een certificaat van vernietiging.
Voor zowel de fysieke als digitale opslag zorgen wij voor de best denkbare beveiliging zonder af te doen aan beschikbaarheid.

Cultureel erfgoed

Wanneer uw archief onder het culturele erfgoed valt kunt u mogelijk subsidie krijgen voor het digitaliseren. Veelal gaat het hier om bijzondere collecties uit de periode voor 1950. MultiScan is een van de bedrijven die voldoet aan de strenge eisen van de overheid en mag deze bijzondere digitaliseren.

Scanning on demand

Niet alle archieven hoeven digitaal beschikbaar te zijn. Met scanning on demand beheert MultiScan uw archief, wanneer u een stuk nodig heeft digitaliseren wij het voor u en sturen het op of leveren het aan in uw DMS. Zo worden alleen de stukken die u nodig heeft gedigitaliseerd. Dit scheelt tijd en geld.

Veilige, externe opslag van uw archief

Een veilige omgeving voor uw gegevens.

Het archief van MultiScan is een modern gebouw dat voldoet aan alle wettelijke eisen op het gebied van het zorgvuldig bewaren van vertrouwelijke gegevens. Door ons scanning on demand systeem kunt u snel bij uw gegevens. .

Beveiliging

Wanneer u uw archief buiten uw eigen beheer opslaat dan wilt u natuurlijk niet dat iedereen bij uw gegevens kan komen. Bij MultiScan staat schriftelijk vastgelegd welke medewerkers bij uw archiefstukken kunnen komen. Bezoekers komen eerst in een afgesloten receptie en mogen alleen onder begeleiding van een MultiScan medewerker het archief betreden.

Uw erfgoed veilig bewaard

Naast een statisch archief beschikt MultiScan ook over een geconditioneerd archief voor dossiers met culturele of historische waarde. Deze speciaal ingerichte ruimte voldoet volledig aan de eisen van Archiefwet van 1995. Dit betekent dat er nauwkeurig wordt toegezien op de vochtigheidsgraad en de temperatuur. Zo zorgen we ervoor dat uw unieke en onvervangbare documenten niet verloren gaan.

Cultureel Erfgoed

Metamorfoze

Het cultureel erfgoed programma concentreert zich op materiaal van Nederlandse origine dat van nationaal belang is. Dit materiaal bevindt zich veelal in erfgoed instellingen zoals wetenschappelijke bibliotheken, grotere regionale of lokale bibliotheken, archiefinstellingen, regionaal-historische centra, musea en onderzoeksinstellingen.

Metamorfoze is het nationale programma voor het behoud van papieren erfgoed en wordt gefinancierd door het Ministerie van OCW.

MultiScan is een van de bedrijven die voldoet aan de strenge eisen en volgens de Metamorfoze richtlijnen uw archief kan en mag digitaliseren. Het gaat hierbij voornamelijk om het conserveren, het digitaliseren van archieven en bijzondere collecties uit de periode voor 1950. Organisaties welke hun archief willen digitaliseren en dateert uit de periode voor 1950 komen in aanmerking voor een subsidieregeling.

www.metamorfoze.nl